SITA

TATRY: V lesoch Tatranského národného parku vyvrátil silný vietor odhadom 6,5 tisíca stromov

SITA   |     |   14.11.2019 Lesníci škody postupne sumarizujú
SITA

SPIŠSKÁ BELÁ: Silný vietor poškodil v mestských lesoch viac než štyritisíc kubických metrov drevnej hmoty

SITA   |     |   14.11.2019 Kalamitu musia lesníci spracovať do pol roka
SITA

TATRY: Štátne lesy TANAPu mapujú škody po silnom vetre

SITA   |     |   14.11.2019 Silný vietor a dážď hlásia aj na dnes, turisti by mali zvážiť túry
SITA

SÚDY: Kauza Slánske lesy sa opäť vracia na prvostupňový súd

SITA   |     |   07.11.2019 Kauza sa týka lesných a iných pozemkov v hodnote viac ako 41 miliónov eur
SITA

LESY: Neštátni majitelia lesov by mohli dostať pomoc od vlády aspoň 3 mil. eur na zmiernenie katastrof

SITA   |     |   07.11.2019 Výzva by mala byť predstavená začiatkom roku 2020. Neštátni majitelia lesov však požadovali na budúci rok vyčleniť pomoc vo výške až 20 miliónov eur.
SITA

LESY: Pellegrini s Matečnou zvažujú odpustenie povinného odvodu pre Lesy SR vo výške najmenej 5 mil. eur

SITA   |     |   07.11.2019 Lesy by mali ušetrené prostriedky využiť na zintenzívnenie výsadby nových stromov a využívanie menej invazívnych spôsobov ťažby
SITA

MŽP: Karpatské bukové pralesy dostali jasné hranice

SITA   |     |   07.11.2019 Karpatské bukové pralesy, ktoré sú zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, dostali jasné hranice.
SITA

LESY: Lesníci a majitelia lesov majú presadzovať aktívny manažment pri kalamitách, tvrdí SLK

SITA   |     |   07.11.2019 Lesníci a majitelia lesov majú pravdu, ak presadzujú počas klimatickej zmeny a rozsiahlych vetrových a podkôrnikových kalamít aktívny manažment.
SITA

LESY: Lesy SR budú lacno predávať kalamitné drevo na kúrenie, dohodnú sa s obcami

SITA   |     |   31.10.2019 V slovenských lesoch sa momentálne nachádza 200 000 m3 kalamitného dreva, ktoré je vhodné najmä na kúrenie
SITA

POLITIKA: Farmársku stranu Máme toho dosť! zaregistrovali na ministerstve vnútra

SITA   |     |   31.10.2019 Poľnohospodári sa chcú zamerať na agroproblematiku, ochranu životného prostredia, lesov, vôd, ale i ďalšie témy celospoločenského významu s dôrazom na boj proti korupcii
E-trend

Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

E-trend   |     |   25.10.2019 Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
SITA

ENVIRO: Lesníci pokračujú vo výsadbe stromčekov, prirodzená obnova lesov je podľa ochranárov vhodnejšia

SITA   |     |   25.10.2019 Za posledný rok vysadili Lesy SR za pomoci dobrovoľníkov približne 15 miliónov stromčekov na celom Slovensku
SITA

SÚDY: Odvolacie konanie v kauze Slánske lesy prejedná najvyšší súd neverejne, v prvostupňovom rozsudku našiel pochybenia

SITA   |     |   25.10.2019 Kauza sa týka lesných a iných pozemkov v hodnote viac ako 41 miliónov eur
SITA

LESY: Neštátni majitelia lesov žiadajú vládu o pomoc 40 miliónov eur na zmiernenie prírodných katastrof v lesoch

SITA   |     |   25.10.2019 Zástupcovia ÚRZVNLS požadujú finančnú pomoc cez vyhlásenie výziev a zriadenie krízového štábu pre riešenie mimoriadnej situácie lesov Slovenska.
SITA

ENVIRO: Projekt OZ Prales má priniesť systémové zmeny v ochrane prírody, ktorá podľa ochranárov funguje zle

SITA   |     |   25.10.2019 Náklady na projekt sú vyčíslené na skoro 100-tisíc eur, pričom asi 90-tisíc sa bude hradiť z fondov Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktoré hradia Lichtenštajnsko, Island a Nórsko
SITA

MPRV SR: Prezidentka odňala tretiemu sektoru právo na odvolanie v konaniach o lesoch

SITA   |     |   25.10.2019 NR SR opätovne schválila novelu zákona o lesoch Prezidentka oslabila postavenie a práva mimovládnych organizácií v konaniach o lesoch Novela zákona bude prínosom pre zachovanie zelených lesov počas klimatickej zmeny
SITA

LESY: Návrh hraníc bukových pralesov sa viac priblížil reálnemu stavu lokality, uviedol Kicko

SITA   |     |   17.10.2019 Vláda totiž schválila spoločný návrh rezortov životného prostredia, pôdohospodárstva a obrany. Ukončili sa tak 12 rokov trvajúce nejasnosti okolo územia zapísaného v zozname UNESCO.
SITA

NR SR: Komplexnú novelu zákona o lesoch schválili spolu s pripomienkami prezidentky

SITA   |     |   17.10.2019 Schválenou novelou zákona o lesoch sa spresňuje ochrana lesných pozemkov a prehodnocujú sa podmienky vykonávania náhodnej ťažby dreva.
SITA

Pochybenie pri odstraňovaní stromov v Kôprovej doline inšpektori nezistili, tvrdia Štátne lesy TANAP

SITA   |     |   17.10.2019 Podnet podala v júni na inšpektorát iniciatíva My sme les
SITA

VLÁDA: Karpatské bukové pralesy majú po 12 rokoch presné hranice

SITA   |     |   17.10.2019 Doterajšie nejasné vymedzenie hraníc územia komplikovalo aj zaistenie jeho adekvátnej ochrany, čo kritizoval aj Výbor pre Svetové dedičstvo UNESCO
SITA

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING sa snaží riešiť problémy so zápachom a prašnosťou

SITA   |     |   08.10.2019 Spoločnosť podpísala s deviatimi obcami v blízkom okolí memorandum
SITA

AGRO: Agroministri vo formáte V4+5 podpísali v Prahe deklaráciu o lesoch a klimatických zmenách

SITA   |     |   08.10.2019 Slovenský agrosektor považuje za potrebné zabezpečiť vytvorenie takých podmienok, ktoré umožnia ďalšiu finančnú podporu lesov a lesníctva v členských štátoch EÚ, minimálne na takej úrovni, ako je tomu v aktuálnom programovom období CAP.
SITA

PREZIDENTKA: Parlamentu vrátila novelu zákona o lesoch, podpísala 13 zákonov

SITA   |     |   03.10.2019 Pri novele zákona o lesoch podľa prezidentky existuje odôvodnená pochybnosť o jeho súlade s relevantnými právnymi predpismi, ale aj s ústavným princípom právneho štátu a medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej republiky
SITA

O lesné bohatstvo Slovenska sa musí starať samostatné ministerstvo, tvrdia odborníci

SITA   |     |   01.10.2019 Takéto ministerstvo musí podľa platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska garantovať zabezpečovanie priaznivého stavu lesného bohatstva a jeho multifunkčné využívanie pre všetkých obyvateľov SR a EÚ.
SITA

LESY: Platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska vyzýva vládu na pomoc pri ochrane lesov

SITA   |     |   01.10.2019 Príkladom pre slovenskú vládu majú byť prijaté opatrenia z Nemecka či ČR.
SITA

Zadefinovanie nových hraníc Karpatských bukových pralesov vnímajú odborníci rôzne

SITA   |     |   01.10.2019 Niektorí z nich neveria v úspešné ukončenie celej problematiky ani po dvanástich rokoch.
E-trend

Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

E-trend   |     |   01.10.2019 Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
E-trend

Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

E-trend   |     |   01.10.2019 Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
E-trend

Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

E-trend   |     |   19.09.2019 V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
SITA

PREŠOV: MŽP chce podľa VLKa zrušiť naprísnejšiu ochranu v častiach pralesov, envirorezort to ostro popiera

SITA   |     |   19.09.2019 Slovensko stále nie je schopné zabezpečiť ochranu Karpatských bukových pralesov zaradených do Svetového dedičstva UNESCO, tvrdí Lesoochranárske zoskupenie VLK